Produktion

Före produktion

göra pre-produktionsprover och testa om cykeln och delar uppfyller kraven, testa om inkörningsgraden för varje del ligger inom det rimliga felet.

Produktion

arbeta i strikt överensstämmelse med bruksanvisningarna, övervaka installationen av produktionsverkstaden, övervaka hela processen för kvalitetskontrollavdelningen, daglig inspektion, provtagningskontroll av varje länk.

Efter produktion

hela cykeln testas ur lådan, provtagningskontroll utförs enligt inspektionsinstruktionerna och alla kvalificerade cyklar förvaras

Intelligent kunskap

f0f495b64

Intelligent kunskap:

hur man kan skilja kvaliteten på reservdelar med olika instrument

1. utseende glansupplösning, utseende glans ljus för god kvalitet, utseende glans mörk för sämre kvalitet

2.Taktil diskriminering, smidig för god kvalitet, grov för underlägsen. Viktdiskriminering, samma material, vikten av bra kvalitet, lätt vikt för underlägsen

3.Viktdiskriminering, samma material, vikten av bra kvalitet, lätt vikt för underlägsen

4. Logotyp sant och falskt diskriminering, logoklart stencillerat för god kvalitet, logotyp fuzzy stencillerat för underlägsen